Powiadomienia:
Oświadczenia:
16.05.2018
Łukasz Romik
Bardziej złożone rozwiązania techniczne, można realizować na powierzchni obwodów drukowanych, przy wykorzystaniu typowych ich el...
Nasz temat:
 
19.04.2018
Katarzyna Lenczewska
Postępujący rozwój elektroniki i towarzysząca jej miniaturyzacja stawa przed płytkami drukowanymi coraz większe wymagania dotycz...
Nasi specjaliści:
Łukasz Romik
Dariusz Załęski
Wsparcie marketingowe:
Katarzyna Lenczewska
Sandra Śledź