Powiadomienia:
Oświadczenia:
Prawidłowe przygotowanie warstw mozaiki
30.11.2016
Arkadiusz Kowalski
komentarze (1)

Sporadycznie spotykanym błędem przy projektowaniu obwodów drukowanych jest przekroczenie minimalnych parametrów DRC (Design Rule Check). Parametry te określają możliwości technologiczne producenta obwodów drukowanych w zakresie minimalnych szerokości ścieżek, odległości sąsiadujących ścieżek/padów oraz pierścieni otaczających otwory.
 
Większość programów do projektowania obrazu PCB posiada możliwość ustawienia i sprawdzenia parametrów DRC.
Rysunek 1 przedstawia okno przykładowej konfiguracji w programie Eagle z minimalnymi parametrami DRC, które powinny zostać spełnione przy projektowaniu obrazu PCB. 
 
 
 
Rys.1. Okno parametrów DRC z programu Eagle PCB
Zobacz także:
 
03.10.2017
Newsletter: