Powiadomienia:
Oświadczenia:
13.06.2017
Materiał bazowy z którego wykonany zostanie obwód drukowany ma wpływ na niezawodność oraz działanie urządzenia końcowego. Wybór laminatu można rozpatrywać zatem na dwóch płaszczyznach: jakościowej oraz funkcjonalnej.   Obecnie na rynku dostępn...
05.04.2017
Zintegrowany system Zarządzania Jakością oraz Środowiskiem bezpośrednio przekłada się na jakość produkowanych płytek PCB. Tym bardziej cieszy nas kolejny z sukcesem uzyskany Certyfikat ISO do nowej normy 9001:2015 i 14001:2015.
17.11.2016
Zgodnie z treścią dokumentu IPC-A-600 rozróżniamy trzy ogólne klasy produktu końcowego. Celem wprowadzenia tej klasyfikacji było wskazanie następujących różnic: procesu produkcji, technologicznego zaawansowania, wymagań niezawodności funkcjonowania w zależ...
10.11.2016
Powszechnie stosowanymi specyfikacjami w produkcji obwodów drukowanych są dokumenty wydawane przez IPC. Dokumentem wiodącym jest zestaw IPC-6010 „Family of Board Performance Documents”, w którego skład wchodzą następujące specyfikacje: 6011: Generic Performanc...
25.11.2015
Rosnąca stale złożoność układów oraz stopień upakowania ich elementów na obwodach drukowanych zaczyna przysparzać konstruktorom i inżynierom problemów związanych z zapewnieniem właściwego odprowadzania ciepła, wydzielanego w półprzewodnikowych elementach wys...
25.11.2015
Jakość obwodów drukowanych w znacznej mierze zależy od sposobu, w jaki zostały zaprojektowane - już na tym etapie projektanci decydują o tym, jak będzie przebiegał proces ich produkcji oraz o tym, jak wysokie jest prawdopodobieństwo wystąpienia problemów jakościowych. Wiel...
25.11.2015
Obecne wymagania i oczekiwania klientów branżowych co do niezawodności oraz bezawaryjnego działania zakupionych urządzeń są zdecydowanie wyższe niż kilka lat temu. Niewątpliwą przyczyną tego stanu jest dynamiczny rozwój technologiczny i towarzyszący mu postęp jakościowy...
25.11.2015
Obecnie trudno sobie wyobrazić urządzenie elektroniczne, w skład którego nie wchodzą obwody drukowane (PCB). Ciągły rozwój technologii oraz silna konkurencja rynkowa sprawiają, że producenci tego typu urządzeń, w celu zwiększenia ich funkcjonalności i atrakcyjności, stos...
25.11.2015
Trwałość i niezawodność urządzeń elektronicznych jest uwarunkowana jakością oraz typem zastosowanych elementów składowych, w tym obwodów drukowanych, które stanowią podstawę prawidłowo działającego układu elektronicznego. Z tego powodu odpowiedni dobór p...
25.11.2015
Od współczesnych urządzeń elektronicznych oczekuje się dużej funkcjonalności, niewielkich rozmiarów oraz wysokiej niezawodności. Takie cechy osiąga się dzięki dużej liczbie zintegrowanych i zminiaturyzowanych układów scalonych powiązanych skomplikowanymi sieciami...