Powiadomienia:
Oświadczenia:
Zgody:
16.05.2018
Bardziej złożone rozwiązania techniczne, można realizować na powierzchni obwodów drukowanych, przy wykorzystaniu typowych ich elementów, takich jak ścieżki oraz otwory metalizowane.   Pierwszym z tego typu rozwiązań są zintegrowane moduły montowane powierzchniowo,...
19.04.2018
Obwód drukowany najczęściej definiowany jest jako układ ścieżek miedzianych, umieszczonych z obu stron podłoża dielektrycznego, połączonych odpowiednio położonymi otworami metalizowanymi, tzw. przelotkami (rys.1).     Rys.1     Jego zasadni...
29.12.2017
Maski przygotowywane są jako warstwy negatywowe. Elementy na nich umieszczone będą w rzeczywistości obszarami wolnymi od farby. Zazwyczaj są to pady SMD lub otwory montażowe, które można definiować na dwa sposoby (rys. 1): - miedzią, czyli maska nie wpływa na wielkość padu &nda...
29.12.2017
Parametrem charakteryzującym wykonanie maski jest jej grubość. W przypadku maski mokrej jest to maksymalnie  40 µm ÷ 50 µm (grubość na obszarach mas) zakładając, że nakłada się ją na miedź o typowej grubości 35 µm. Maska ma tendencję do spływania z kra...
27.12.2017
Maskę antylutowniczą (mokrą) nakłada się na powierzchnię obwodów drukowanych jedną z dwóch metod: sitodrukową oraz fotodrukową.   Metoda sitodrukowa polega na nałożeniu obrazu maski za pomocą sita, a następnie utwardzeniu jej termicznie lub przy pomocy promien...
18.12.2017
Mozaiki obwodów drukowanych wykonane są z miedzi, jej zasadniczym walorem jest bardzo dobre przewodnictwo ciepła i prądu elektrycznego. Właściwością tego metalu jest jednak to, iż w kontakcie z powietrzem i wilgocią łatwo ulega niekorzystnemu zjawisku utleniania. W celu ochrony moza...
22.06.2017
Czy ktoś pamięta jeszcze wiertarkę AWS-1 NC? Gdy w 1985 roku TS PCB TECHNO-SERVICE S.A. rozpoczynało swoją działalność produkcyjną, stanowiła ona dumę początkującego parku maszynowego.     fot. wiertarka awS-1 NC_archiwum TS PCB Techno-Service S.A. &n...
22.06.2017
Zaglądając do archiwum TS PCB TECHNO-SERVICE S.A. przedstawiamy zdjęcie zrobione latach '80, prezentujące używaną ówcześnie szczotkarkę.     fot. szczotkarka_archiwum TS PCB TECHNO-SERVICE S.A.     Obecna maszyna stosowana w parku maszyn...