Powiadomienia:
Oświadczenia:

Polityka prywatności

Zgody:
Jakie są zależności dla grubości obwodów wielowarstwowych i ich tolerancji?
28.06.2017
Łukasz Romik

Grubość bazowa laminatu dla obwodów wielowarstwowych obejmuje standardowo sumę grubości: rdzeni(a) z foliami miedzi bazowej: zewnętrznej oraz wewnętrznej.
Maksymalna dopuszczalna tolerancja końcowej grubości laminatu wynosi ±10%. Dokładna grubość końcowa obwodu drukowanego wraz z tolerancją wynika z:
 
  • grubości prepregów - średnio ±0,007 mm;
  • grubości rdzeni przedstawionej w tab. 1;
  • procesowych – typowo ±0,03 mm.
 
Grubość rdzenia [mm]
Tolerancja [mm]
0,10
±0,01
0,20
±0,02
0,36
±0,03
0,50
±0,04
0,71
±0,04
1,00
±0,06
Tab. 1. Tolerancje grubości rdzeni
 
W przypadku obwodów wielowarstwowych z warstwami przewodzącymi ≥70 μm, grubości końcowa uzależniona jest dodatkowo od grubości końcowej miedzi z uwagi na konieczność nakładania grubszej warstwy maski, co przedstawiono w tab. 2.
 
Grubość końcowa
miedzi [μm]
Grubość
powłok [mm]
35
0,17
70
0,22
105
0,25
Tab. 2. Grubości nakładanych powłok
 
Poniżej przedstawiony został  sposób określenia końcowej grubości obwodów w oparciu o standardową budowę obwodu 4-warstwowego o grubości 1,55 mm --- link oraz jej tolerancji.
 
Standardowa budowa obwodu 4-warstwowego zawiera:
  • 4 prepregi typu 7628 – grubość P=0,72 ±0,028 mm każdy,
  • rdzeń 0,71 mm (plus grubość 2 warstw miedzi 2 x 35 μm) – grubość R=0,78 ±0,04 mm.
  • bazowa miedź na warstwach zewnętrznych: 2 x 18 μm.
Zatem końcowa grubość i jej tolerancja wyniesie P+R+0,03 mm (tolerancja procesowa) + 0,17 mm (nakładane powłoki) = 1,706 ±0,1 mm.
 
Jest to podstawowy sposób obliczania grubości końcowej wielowarstwowych obwodów PCB wraz z jej tolerancją. Przedstawiona metoda jest jednak mocno teoretyczna i nie zawsze się sprawdza. Dokładniejsze wartości są możliwe do wyznaczenia m.in. za pomocą programu MultiCal, który z dużą dokładnością jest w stanie oszacować grubość laminatu po sprasowaniu z uwzględnieniem dodatkowych parametrów.
Zobacz także:
 
22.11.2018
Newsletter: